• กิจกรรม/ประชุมวิชาการ
 • กิจกรรม/ประชุมวิชาการ
 • กิจกรรม/ประชุมวิชาการ

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

มกราคม 20 2018
All Day

The 13th refresher course for residents in radiation oncology

ห้องเรียน 910A-910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
085-099-0285 สมาคมฯ

  วันที่  20-21  มกราคม

  More
  iCal
  มีนาคม 16 2018

  ชื่อการประชุม: งานประชุมวิชาการ สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง
  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง
  สมาคมฯ

   ระหว่างวันที่ 16-18  มีนาคม  2561


   ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  ระยอง  จ.ระยอง

   More
   iCal

   กิจกรรมทั้งหมด