การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.rcrt.or.th/register/