ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2318-7560,097-101-7000
แฟกซ์     0-2318-7560
อีเมล       thastro2010@gmail.com