ยารักษาตรงเป้า คือ อะไร?

ยารักษาตรงเป้า คือ ยารักษาโรคมะเร็งโดยการหยุดยั้งกระบวนการสร้างเซลล์มะเร็ง หรือหยุดยั้งการสร้างเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเซลล์/เนื้อเยื่อ/ก้อนมะเร็ง ต่างจากยาเคมีบำบัด และ ยาฮอร์โมน ที่ยาเคมีบำบัด และยาฮอร์โมน มีผลต่อเซลล์มะเร็งโดยตรง คือ ทำลายตัวเซลล์มะเร็งโดยตรง


ยารักษาตรงเป้า มีผลข้างเคียงไหม?

ยารักษาตรงเป้ามีผลข้างเคียง แต่เป็นผลข้างเคียงที่แตกต่าง และมีความรุนแรงน้อยกว่า ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา ผลข้างเคียงจากจากยารักษาตรงเป้ามีหลายชนิด แตกต่างกันตามชนิดของยา ซึ่งแพทย์ผู้ให้การรักษา จะเป็นผู้อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบก่อนใช้ยา


ยารักษาตรงเป้ามีวิธีการรักษาอย่างไร?

การรักษาด้วยยาตรงเป้ามีทั้งยารับประทาน และยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของยา


ยารักษาตรงเป้าใช้รักษาโรคมะเร็งชนิดใดได้บ้าง?

โดยทฤษฎี  ยารักษาตรงเป้าน่าจะสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิด  แต่ในปัจจุบัน ยังอยู่ในกระบวนการศึกษาอย่างกว้างขวาง  และตัวยายังมีราคาแพงมหาศาล  นอกจากนี้ ยังไม่มีการศึกษาที่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า  เมื่อรักษาด้วยยารักษาตรงเป้าแล้ว จะต้องรักษาไปนานเท่าไร ยารักษาตรงเป้าที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง  คือ ในโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และโรคมะเร็งในส่วนศีรษะ/ลำคอ


ยารักษาตรงเป้า รักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ไหม?

ยารักษาตรงเป้าในปัจจุบัน ยังไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้  ดังนั้นจึงมักต้องใช้ร่วมกับ การผ่าตัด และ/หรือยาเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา


ถ้าอยากรู้เรื่องการรักษาด้วยยารักษาตรงเป้า ควรทำอย่างไร?

ถ้าอยากรู้เรื่องยารักษาตรงเป้า วิธีที่ดีที่สุด คือ การปรึกษาแพทย์ด้านโรคมะเร็งยารักษาตรงเป้า คือ อะไร?

ยารักษาตรงเป้า คือ ยารักษาโรคมะเร็งโดยการหยุดยั้งกระบวนการสร้างเซลล์มะเร็ง หรือหยุดยั้งการสร้างเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเซลล์/เนื้อเยื่อ/ก้อนมะเร็ง ต่างจากยาเคมีบำบัด และ ยาฮอร์โมน ที่ยาเคมีบำบัด และยาฮอร์โมน มีผลต่อเซลล์มะเร็งโดยตรง คือ ทำลายตัวเซลล์มะเร็งโดยตรง


ยารักษาตรงเป้า มีผลข้างเคียงไหม?

ยารักษาตรงเป้ามีผลข้างเคียง แต่เป็นผลข้างเคียงที่แตกต่าง และมีความรุนแรงน้อยกว่า ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา ผลข้างเคียงจากจากยารักษาตรงเป้ามีหลายชนิด แตกต่างกันตามชนิดของยา ซึ่งแพทย์ผู้ให้การรักษา จะเป็นผู้อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบก่อนใช้ยา


ยารักษาตรงเป้ามีวิธีการรักษาอย่างไร?

การรักษาด้วยยาตรงเป้ามีทั้งยารับประทาน และยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของยา


ยารักษาตรงเป้าใช้รักษาโรคมะเร็งชนิดใดได้บ้าง?

โดยทฤษฎี  ยารักษาตรงเป้าน่าจะสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิด  แต่ในปัจจุบัน ยังอยู่ในกระบวนการศึกษาอย่างกว้างขวาง  และตัวยายังมีราคาแพงมหาศาล  นอกจากนี้ ยังไม่มีการศึกษาที่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า  เมื่อรักษาด้วยยารักษาตรงเป้าแล้ว จะต้องรักษาไปนานเท่าไร ยารักษาตรงเป้าที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง  คือ ในโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และโรคมะเร็งในส่วนศีรษะ/ลำคอ


ยารักษาตรงเป้า รักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ไหม?

ยารักษาตรงเป้าในปัจจุบัน ยังไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้  ดังนั้นจึงมักต้องใช้ร่วมกับ การผ่าตัด และ/หรือยาเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา


ถ้าอยากรู้เรื่องการรักษาด้วยยารักษาตรงเป้า ควรทำอย่างไร?

ถ้าอยากรู้เรื่องยารักษาตรงเป้า วิธีที่ดีที่สุด คือ การปรึกษาแพทย์ด้านโรคมะเร็ง