โรคมะเร็งตับเกิดได้อย่างไร?
โรค มะเร็งตับเกิดได้จาหลายสาเหตุ ที่พบบ่อย คือ จากตับแข็งจากดื่มสุราจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ จากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และ จากการบริโภคสารพิษบางชนิดที่มีผลให้เกิดการอักเสบของตับ


โรคมะเร็งตับติดต่อไหม?

โรคมะเร็งตับไม่ใช่โรคติดต่อ ทั้งโดยจากการสัมผัส หรือ ทางพันธุกรรม


รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคมะเร็งตับ?
รู้ ได้ว่าเป็นโรคมะเร็งตับ จาก อาการ การมีตับโต  การตรวจเลือด  การตรวจตับด้วย อัลตราซาวด์ หรือ ด้วย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ ตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อในตับตรวจโดยพยาธิแพทย์


โรคมะเร็งตับมีกี่ชนิด?
โรค มะเร็งตับมี่หลายชนิด แต่ที่พบบ่อย มี ๒ ชนิด คือ โรคมะเร็งตับที่เกิดจากเซลล์ตับ เรียกว่า เฮปาโตมา หรือ เฮปาโตเซลลูลาคาร์ซิโนมา หรือ เรียกย่อว่า เฮช ซี ซี ( hepatoma, hepatocellularcarcinoma, HCC) และ ชนิดเกิดกับเซลล์ท่อน้ำดีในตับ ซึ่งพบบ่อยมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ เรียกว่า โคแลงจิโอคาร์ซิโนมา  หรือ  ซี ซี เอ(cholangiocarcinoma, CCA)


โรคมะเร็งตับมีอาการอย่างไร?

อาการของโรคมะเร็งตับในระยะแรก ไม่แน่นอน อาจมีเพียงท้องอืด แน่นท้อง ปวดใต้ชายโครงขวา ถ้าเป็นมากขึ้น จะปวดใต้ชายโครงขวามากขื้น คลำตับได้  แน่นท้องมากขึ้น อ่อนเพลีย  มีน้ำมะเร็งในช่องท้อง(ท้องบวม)  และ มีตัวเหลือง ตาเหลือง


มีวิธีตรวจให้พบโรคมะเร็งตับตั้งแต่แรกเป็นไหม?

ใน คนทั่วไป ยังไม่พบวิธีตรวจคัดกรอง ( การตรวจให้พบโรคมะเร็งตับตั้งแต่ระยะเริ่มเป็น)โรคมะเร็งตับที่มี ประสิทธิภาพ  แต่ในคนที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับ   แพทย์ อาจใช้การตรวจเลือด หาสารที่สร้างโดยเซลล์มะเร็งตับ และ/หรือ อัตราซาวด์ภาพตับเป็นระยะๆ  เช่น ในคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ชนิดเรื้อรัง เป็นต้น


โรคมะเร็งตับมีกี่ระยะ?

โรคมะเร็งตับแบ่งง่ายๆเป็น ๔ ระยะ เช่นเดียวกับโรคมะเร็งทั่วไป

  ระยะที่ ๑ ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็ก ยังไม่ลุกลาม

  ระยะที่ ๒  ก้อนมะเร็งโตขึ้น ขนาดไม่เกิน ๕ ซม.

  ระยะที่ ๓  ก้อนมะเร็งโตมาก หรือ ลุกลามเข้าเส้นเลือดใหญ่ หรือ เข้าเนื้อเยื่อ และ/หรือ อวัยวะข้างเคียง หรือ เข้าต่อมน้ำเหลือง

  ระยะที่ ๔ โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้ากระแสเลือด/โลหิต ไปยังอวัยวะอื่น เช่น ปอด และ กระดูก


โรคมะเร็งตับรักษาได้อย่างไร?

ใน โรคระยะที่ ๑ หรือ ระยะต้นๆของระยะที่ ๒ ใช้การผ่าตัดเอาก้อนเนื้อมะเร็งออก หรือ ตัดตับออกทั้งกลีบ (ตับมี ๒ กลีบ คือ ขวา และ ซ้าย)  แต่ในระยะที่ผ่าตัดไม่ได้ การรักษา คือ รังสีร่วมรักษา โดยการสอดท่อเล็กๆเข้าไปในเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงก้อนมะเร็ง และ ฉีดยา ที่เป็นยาสารเคมี หรือ ยาที่ทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือด แต่เมื่อโรคลุกลามแพร่กระจายมาก   วิธีรักษา คือรักษาประคับประคองตามอาการ   ส่วนการใช้รังสีรักษา  ยาเคมีบำบัด  ยารักษาตรงเป้า  และการปลูกถ่ายตับ ยังอยู่ในการศึกษา


โรคมะเร็งตับมีโอกาสหายไหม?

โอกาสรักษาหาย ของโรคมะเร็งตับ เช่นเดียวกับในโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ คือ ต้องเป็นโรคในระยะแรก และ สามารถผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้หมด


การปลูกถ่ายตับรักษาโรคมะเร็งตับให้หายขาดได้ไหม?

การ ปลูกถ่ายตับ เป็นอีกวิธี หนึ่ง ในการรักษาโรคมะเร็งตับ แต่ไม่สามารถรักษาให้โรคหายขาดได้ทุกราย และ น้อยรายที่สามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได้  เพราะ มีข้อบ่งชี้ และข้อจำกัดทางการแพทย์มากกว่าวิธีอื่นๆ ร่วมทั้ง  ระยะโรค  อายุผู้ป่วย ความแข็งแรงของร่างกายผู้ป่วย  การบริจาคตับ  และค่าใช้จ่าย

โรคมะเร็งตับเกิดได้อย่างไร?
โรค มะเร็งตับเกิดได้จาหลายสาเหตุ ที่พบบ่อย คือ จากตับแข็งจากดื่มสุราจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ จากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และ จากการบริโภคสารพิษบางชนิดที่มีผลให้เกิดการอักเสบของตับ


โรคมะเร็งตับติดต่อไหม?

โรคมะเร็งตับไม่ใช่โรคติดต่อ ทั้งโดยจากการสัมผัส หรือ ทางพันธุกรรม


รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคมะเร็งตับ?
รู้ ได้ว่าเป็นโรคมะเร็งตับ จาก อาการ การมีตับโต  การตรวจเลือด  การตรวจตับด้วย อัลตราซาวด์ หรือ ด้วย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ ตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อในตับตรวจโดยพยาธิแพทย์


โรคมะเร็งตับมีกี่ชนิด?
โรค มะเร็งตับมี่หลายชนิด แต่ที่พบบ่อย มี ๒ ชนิด คือ โรคมะเร็งตับที่เกิดจากเซลล์ตับ เรียกว่า เฮปาโตมา หรือ เฮปาโตเซลลูลาคาร์ซิโนมา หรือ เรียกย่อว่า เฮช ซี ซี ( hepatoma, hepatocellularcarcinoma, HCC) และ ชนิดเกิดกับเซลล์ท่อน้ำดีในตับ ซึ่งพบบ่อยมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ เรียกว่า โคแลงจิโอคาร์ซิโนมา  หรือ  ซี ซี เอ(cholangiocarcinoma, CCA)


โรคมะเร็งตับมีอาการอย่างไร?

อาการของโรคมะเร็งตับในระยะแรก ไม่แน่นอน อาจมีเพียงท้องอืด แน่นท้อง ปวดใต้ชายโครงขวา ถ้าเป็นมากขึ้น จะปวดใต้ชายโครงขวามากขื้น คลำตับได้  แน่นท้องมากขึ้น อ่อนเพลีย  มีน้ำมะเร็งในช่องท้อง(ท้องบวม)  และ มีตัวเหลือง ตาเหลือง


มีวิธีตรวจให้พบโรคมะเร็งตับตั้งแต่แรกเป็นไหม?

ใน คนทั่วไป ยังไม่พบวิธีตรวจคัดกรอง ( การตรวจให้พบโรคมะเร็งตับตั้งแต่ระยะเริ่มเป็น)โรคมะเร็งตับที่มี ประสิทธิภาพ  แต่ในคนที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับ   แพทย์ อาจใช้การตรวจเลือด หาสารที่สร้างโดยเซลล์มะเร็งตับ และ/หรือ อัตราซาวด์ภาพตับเป็นระยะๆ  เช่น ในคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ชนิดเรื้อรัง เป็นต้น


โรคมะเร็งตับมีกี่ระยะ?

โรคมะเร็งตับแบ่งง่ายๆเป็น ๔ ระยะ เช่นเดียวกับโรคมะเร็งทั่วไป

  ระยะที่ ๑ ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็ก ยังไม่ลุกลาม

  ระยะที่ ๒  ก้อนมะเร็งโตขึ้น ขนาดไม่เกิน ๕ ซม.

  ระยะที่ ๓  ก้อนมะเร็งโตมาก หรือ ลุกลามเข้าเส้นเลือดใหญ่ หรือ เข้าเนื้อเยื่อ และ/หรือ อวัยวะข้างเคียง หรือ เข้าต่อมน้ำเหลือง

  ระยะที่ ๔ โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้ากระแสเลือด/โลหิต ไปยังอวัยวะอื่น เช่น ปอด และ กระดูก  


โรคมะเร็งตับรักษาได้อย่างไร?

ใน โรคระยะที่ ๑ หรือ ระยะต้นๆของระยะที่ ๒ ใช้การผ่าตัดเอาก้อนเนื้อมะเร็งออก หรือ ตัดตับออกทั้งกลีบ (ตับมี ๒ กลีบ คือ ขวา และ ซ้าย)  แต่ในระยะที่ผ่าตัดไม่ได้ การรักษา คือ รังสีร่วมรักษา โดยการสอดท่อเล็กๆเข้าไปในเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงก้อนมะเร็ง และ ฉีดยา ที่เป็นยาสารเคมี หรือ ยาที่ทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือด แต่เมื่อโรคลุกลามแพร่กระจายมาก   วิธีรักษา คือรักษาประคับประคองตามอาการ   ส่วนการใช้รังสีรักษา  ยาเคมีบำบัด  ยารักษาตรงเป้า  และการปลูกถ่ายตับ ยังอยู่ในการศึกษา


โรคมะเร็งตับมีโอกาสหายไหม?

โอกาสรักษาหาย ของโรคมะเร็งตับ เช่นเดียวกับในโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ คือ ต้องเป็นโรคในระยะแรก และ สามารถผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้หมด


การปลูกถ่ายตับรักษาโรคมะเร็งตับให้หายขาดได้ไหม?

การ ปลูกถ่ายตับ เป็นอีกวิธี หนึ่ง ในการรักษาโรคมะเร็งตับ แต่ไม่สามารถรักษาให้โรคหายขาดได้ทุกราย และ น้อยรายที่สามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได้  เพราะ มีข้อบ่งชี้ และข้อจำกัดทางการแพทย์มากกว่าวิธีอื่นๆ ร่วมทั้ง  ระยะโรค  อายุผู้ป่วย ความแข็งแรงของร่างกายผู้ป่วย  การบริจาคตับ  และค่าใช้จ่าย