โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคมะเร็งในเด็กหรือในผู้ใหญ่?

โรค มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นโรคมะเร็งพบได้บ่อยในคนทุกอายุ ตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงผู้สูงอายุ  เพียงแต่โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด พบได้บ่อยกว่าในวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว แต่บางชนิดพบได้บ่อยกว่าในเด็กเล็ก และในผู้สูงอายุ


โรคมะเร็งต่อมเหลือง เกิดกับต่อมน้ำเหลืองที่ไหนบ้าง?

ต่อม น้ำเหลือง เป็นเนื้อเยื่อที่มีอยู่ทั่วร่างกาย แต่พบบ่อยและมีจำนวนมาก ในบริเวณ ลำคอ รักแร้ ขาหนีบ  ช่องอก  และช่องท้อง  เป็นเนื้อเยื่อที่รองรับของเสียจากร่างกาย และเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกัน/ต้านทานโรค นอกจากต่อมน้ำเหลืองต่างๆทั่วตัวแล้ว  ต่อมทอนซิล และม้ามยังจัดเป็นอวัยวะต่อมน้ำเหลืองด้วย  นอกจากนั้นเซลล์ต่อมน้ำเหลืองยังมีกระจายอยู่ในเยื่อบุภายในอวัยวะต่างๆทั่ว ร่างกาย เช่น กระเพาะอาหาร  ลำไส้เล็ก  ลำไส้ใหญ่  กระดูก  ซึ่งต่อมน้ำเหลือง และเนื้อเยื่อน้ำเหลืองดังกล่าว สามารถเกิดเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ทั้งนั้น รวมทั้งในเนื้อเยื่อสมองด้วย  แต่ต่อมน้ำเหลืองที่พบเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้บ่อย คือ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีสาเหตุจากอะไร?
ใน ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  แต่พบปัจจัยเสี่ยง เช่น การติดเชื้อ   ไวรัส อีบีวี (EBV virus)ของทางเดินหายใจ ไวรัส เอชไอวี (HIV virus) เชื้อแบคทีเรีย  เอช  ไพโลไร (H.  pylori) ของกระเพาะอาหาร  การมีภูมิคุ้มกัน/ต้านทานโรคบกพร่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น จากการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือ จากโรคต่างๆ  การใช้ยาบางชนิด เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน/ต้านทานโรค  และอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปรกติของพันธุกรรมบางชนิด  เพราะพบโรคนี้สูงขึ้นในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มีกี่ชนิด?

โรค มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความรุนแรงโรคต่างกัน  แต่แบ่งใหญ่ๆได้เป็น ๒ ชนิด คือ ชนิดฮอดกิน (Hodgkin’s lymphoma หรือ  Hodgkin’s Disease)  และชนิด ไม่ใช่ฮอดกิน หรือ นัน-ฮอดกิน (Non-Hoggkin’s lymphoma)  ซึ่ง ชนิด ฮอดกิน มักเกิดในวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว  และมีความรุนแรงโรคน้อยกว่า  ส่วน ชนิด นัน-ฮอดกิน  พบเกิดสูงกว่า ในเด็กเล็กและในผู้สูงอายุ  และมีความรุนแรงโรคสูงกว่าชนิดฮอดกิน


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีอาการอย่างไร

ไม่ มีอาการเฉพาะของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  เป็นอาการเหมือนโรคทั่วๆไป  ที่พบได้บ่อย เช่น คลำพบต่อมน้ำเหลืองโต หรือ อาจมีไข้ได้บ่อย  และมักหาสาเหตุไม่ได้ว่า เป็นไข้จากโรคอะไร  บางครั้งอาจมีน้ำหนักลดโดยหาสาเหตุไม่ได้  หรือมีเหงื่อออกชุ่มตัวในตอนกลางคืนโดยหาสาเหตุไม่ได้เช่นกัน  อาการทั้ง ๓ อาการ คือ  ไข้  ผอมลง และเหงื่อออกกลางคืน รวมเรียกว่า อาการ บี (B symptoms)  ถ้าไม่มี อาการ บี  เรียกว่า อาการ เอ (A symptom)

อาการ บี เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ชี้ว่า โรคมีความรุนแรงสูง  นอกจากนั้นอาจมีอาการต่างๆได้อีก ขึ้นกับว่า เป็นโรคเกิดกับอวัยวะใด  เช่น ถ้าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของกระเพาะอาหาร  นอกจากอาการ เอ หรือ อาการ บีแล้ว  ผู้ป่วยยังจะมีอาการเหมือนเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารร่วมด้วย  เป็นต้น


รู้ได้อย่างไรว่า เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง?

แพทย์ ให้การวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้จาก ประวัติการเจ็บป่วย  การตรวจร่างกาย แต่การตรวจที่ให้ผลแน่นอน คือ การตัดต่อมน้ำเหลือง หรือ ตัดชิ้นเนื้อจากก้อนมะเร็ง เพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีกี่ระยะ?

โรค มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบ่งเป็น ๔ ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งทั่วไป นอกจากนั้นสำหรับแพทย์โรคมะเร็ง  ยังแบ่งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นระยะย่อยอีกหลายระยะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ทางการรักษา

ระยะที่๑  โรคเกิดกับต่อมน้ำเหลืองบริเวณเดียว เช่น เฉพาะที่ลำคอด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว หรือ ก้อนมะเร็งลุกลามเฉพาะภายในอวัยวะเดียว

ระยะที่๒  โรคมะเร็งเกิดกับต่อมน้ำเหลือง หลายบริเวณ แต่ยังอยู่เฉพาะในส่วนเหนือ หรือ ในส่วนใต้กระบังลม ไม่ลุกลามเข้าทั้ง ๒ ส่วนของกระบังลม หรือ มะเร็งลุกลามออกนอกอวัยวะเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง

ระยะที่๓  โรคมะเร็งเกิดกับต่อมน้ำเหลืองทั้ง ๒ ส่วนของกระบังลม เช่น ทั้งที่ลำคอ และในช่องท้อง หรือ ลุกลามออกนอกอวัยวะ เข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองหลายจุด

ระยะที่๔  โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้าอวัยวะอื่นที่ไกลออกไป ที่สำคัญ และพบได้บ่อยที่สุด  คือ ไขกระดูก


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาอย่างไร?

วิธี การรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่สำคัญที่สุด คือ ยาเคมีบำบัด ซึ่งใช้รักษาในทุกระยะของโรค ในทุกชนิดเซลล์มะเร็ง  และในทุกตำแหน่งของโรค  ส่วนรังสีรักษา ใช้รักษาเฉพาะในบางระยะของโรค และมักใช้รักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดเสมอ

ในโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมักไม่มีการผ่าตัด ยกเว้นเฉพาะในผู้ป่วยน้อยราย   ส่วนการใช้ยารักษาตรงเป้า ได้ผลดีเฉพาะในบางชนิดของเซลล์มะเร็ง  นอกจากนั้น ในผู้ป่วยบางราย ยังรักษาได้ผลดีด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก หรือ ปลูกถ่ายเสต็มเซลล์   แต่การรักษาด้วยยารักษาตรงเป้า และการปลูกถ่ายอวัยวะ ยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาแล้วหายไหม?

โรค มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นโรคที่มีโอกาสรักษาหายได้สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับในโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ  ยกเว้นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของสมอง ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไป โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มีการตอบสนองได้ดีต่อยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา  อย่างไรก็ตาม ผลการรักษา ขึ้นกับ ระยะของโรค  ชนิดของเซลล์มะเร็ง  อายุและสุขภาพของผู้ป่วย และการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดและรังสีรักษา


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองติดต่อไหม?

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่ใช่โรคติดต่อ และไม่ใช่โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม


มีวิธีตรวจให้พบโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่เริ่มเป็นโรคไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองให้พบโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่เมื่อเริ่มเป็น ดังนั้น ถ้าคลำพบต่อมน้ำเหลืองโต โดยหาสาเหตุไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์


มีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไหม?

เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของการเกิดโรค  จึงยังไม่มีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคมะเร็งในเด็กหรือในผู้ใหญ่?

โรค มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นโรคมะเร็งพบได้บ่อยในคนทุกอายุ ตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงผู้สูงอายุ  เพียงแต่โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด พบได้บ่อยกว่าในวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว แต่บางชนิดพบได้บ่อยกว่าในเด็กเล็ก และในผู้สูงอายุ


โรคมะเร็งต่อมเหลือง เกิดกับต่อมน้ำเหลืองที่ไหนบ้าง?

ต่อม น้ำเหลือง เป็นเนื้อเยื่อที่มีอยู่ทั่วร่างกาย แต่พบบ่อยและมีจำนวนมาก ในบริเวณ ลำคอ รักแร้ ขาหนีบ  ช่องอก  และช่องท้อง  เป็นเนื้อเยื่อที่รองรับของเสียจากร่างกาย และเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกัน/ต้านทานโรค นอกจากต่อมน้ำเหลืองต่างๆทั่วตัวแล้ว  ต่อมทอนซิล และม้ามยังจัดเป็นอวัยวะต่อมน้ำเหลืองด้วย  นอกจากนั้นเซลล์ต่อมน้ำเหลืองยังมีกระจายอยู่ในเยื่อบุภายในอวัยวะต่างๆทั่ว ร่างกาย เช่น กระเพาะอาหาร  ลำไส้เล็ก  ลำไส้ใหญ่  กระดูก  ซึ่งต่อมน้ำเหลือง และเนื้อเยื่อน้ำเหลืองดังกล่าว สามารถเกิดเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ทั้งนั้น รวมทั้งในเนื้อเยื่อสมองด้วย  แต่ต่อมน้ำเหลืองที่พบเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้บ่อย คือ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ 


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีสาเหตุจากอะไร?
ใน ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  แต่พบปัจจัยเสี่ยง เช่น การติดเชื้อ   ไวรัส อีบีวี (EBV virus)ของทางเดินหายใจ ไวรัส เอชไอวี (HIV virus) เชื้อแบคทีเรีย  เอช  ไพโลไร (H.  pylori) ของกระเพาะอาหาร  การมีภูมิคุ้มกัน/ต้านทานโรคบกพร่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น จากการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือ จากโรคต่างๆ  การใช้ยาบางชนิด เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน/ต้านทานโรค  และอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปรกติของพันธุกรรมบางชนิด  เพราะพบโรคนี้สูงขึ้นในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มีกี่ชนิด?

โรค มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความรุนแรงโรคต่างกัน  แต่แบ่งใหญ่ๆได้เป็น ๒ ชนิด คือ ชนิดฮอดกิน (Hodgkin’s lymphoma หรือ  Hodgkin’s Disease)  และชนิด ไม่ใช่ฮอดกิน หรือ นัน-ฮอดกิน (Non-Hoggkin’s lymphoma)  ซึ่ง ชนิด ฮอดกิน มักเกิดในวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว  และมีความรุนแรงโรคน้อยกว่า  ส่วน ชนิด นัน-ฮอดกิน  พบเกิดสูงกว่า ในเด็กเล็กและในผู้สูงอายุ  และมีความรุนแรงโรคสูงกว่าชนิดฮอดกิน


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีอาการอย่างไร

ไม่ มีอาการเฉพาะของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  เป็นอาการเหมือนโรคทั่วๆไป  ที่พบได้บ่อย เช่น คลำพบต่อมน้ำเหลืองโต หรือ อาจมีไข้ได้บ่อย  และมักหาสาเหตุไม่ได้ว่า เป็นไข้จากโรคอะไร  บางครั้งอาจมีน้ำหนักลดโดยหาสาเหตุไม่ได้  หรือมีเหงื่อออกชุ่มตัวในตอนกลางคืนโดยหาสาเหตุไม่ได้เช่นกัน  อาการทั้ง ๓ อาการ คือ  ไข้  ผอมลง และเหงื่อออกกลางคืน รวมเรียกว่า อาการ บี (B symptoms)  ถ้าไม่มี อาการ บี  เรียกว่า อาการ เอ (A symptom) 

  อาการ บี เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ชี้ว่า โรคมีความรุนแรงสูง  นอกจากนั้นอาจมีอาการต่างๆได้อีก ขึ้นกับว่า เป็นโรคเกิดกับอวัยวะใด  เช่น ถ้าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของกระเพาะอาหาร  นอกจากอาการ เอ หรือ อาการ บีแล้ว  ผู้ป่วยยังจะมีอาการเหมือนเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารร่วมด้วย  เป็นต้น


รู้ได้อย่างไรว่า เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง?

แพทย์ ให้การวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้จาก ประวัติการเจ็บป่วย  การตรวจร่างกาย แต่การตรวจที่ให้ผลแน่นอน คือ การตัดต่อมน้ำเหลือง หรือ ตัดชิ้นเนื้อจากก้อนมะเร็ง เพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีกี่ระยะ?

โรค มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบ่งเป็น ๔ ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งทั่วไป นอกจากนั้นสำหรับแพทย์โรคมะเร็ง  ยังแบ่งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นระยะย่อยอีกหลายระยะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ทางการรักษา

ระยะที่๑  โรคเกิดกับต่อมน้ำเหลืองบริเวณเดียว เช่น เฉพาะที่ลำคอด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว หรือ ก้อนมะเร็งลุกลามเฉพาะภายในอวัยวะเดียว

ระยะที่๒  โรคมะเร็งเกิดกับต่อมน้ำเหลือง หลายบริเวณ แต่ยังอยู่เฉพาะในส่วนเหนือ หรือ ในส่วนใต้กระบังลม ไม่ลุกลามเข้าทั้ง ๒ ส่วนของกระบังลม หรือ มะเร็งลุกลามออกนอกอวัยวะเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง

ระยะที่๓  โรคมะเร็งเกิดกับต่อมน้ำเหลืองทั้ง ๒ ส่วนของกระบังลม เช่น ทั้งที่ลำคอ และในช่องท้อง หรือ ลุกลามออกนอกอวัยวะ เข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองหลายจุด

ระยะที่๔  โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้าอวัยวะอื่นที่ไกลออกไป ที่สำคัญ และพบได้บ่อยที่สุด  คือ ไขกระดูก


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาอย่างไร?

วิธี การรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่สำคัญที่สุด คือ ยาเคมีบำบัด ซึ่งใช้รักษาในทุกระยะของโรค ในทุกชนิดเซลล์มะเร็ง  และในทุกตำแหน่งของโรค  ส่วนรังสีรักษา ใช้รักษาเฉพาะในบางระยะของโรค และมักใช้รักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดเสมอ 

  ในโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมักไม่มีการผ่าตัด ยกเว้นเฉพาะในผู้ป่วยน้อยราย   ส่วนการใช้ยารักษาตรงเป้า ได้ผลดีเฉพาะในบางชนิดของเซลล์มะเร็ง  นอกจากนั้น ในผู้ป่วยบางราย ยังรักษาได้ผลดีด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก หรือ ปลูกถ่ายเสต็มเซลล์   แต่การรักษาด้วยยารักษาตรงเป้า และการปลูกถ่ายอวัยวะ ยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก


 โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาแล้วหายไหม? 

โรค มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นโรคที่มีโอกาสรักษาหายได้สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับในโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ  ยกเว้นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของสมอง ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไป โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มีการตอบสนองได้ดีต่อยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา  อย่างไรก็ตาม ผลการรักษา ขึ้นกับ ระยะของโรค  ชนิดของเซลล์มะเร็ง  อายุและสุขภาพของผู้ป่วย และการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดและรังสีรักษา


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองติดต่อไหม?

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่ใช่โรคติดต่อ และไม่ใช่โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม


มีวิธีตรวจให้พบโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่เริ่มเป็นโรคไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองให้พบโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่เมื่อเริ่มเป็น ดังนั้น ถ้าคลำพบต่อมน้ำเหลืองโต โดยหาสาเหตุไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ 


มีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไหม?

เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของการเกิดโรค  จึงยังไม่มีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง