โรคมะเร็งหลอดอาหารเกิดในผู้หญิง หรือ ผู้ชาย?

โรค มะเร็งหลอดอาหาร เป็นโรคมะเร็งในผู้ใหญ่  พบเกิดในคนอายุประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไปสูงกว่าในอายุอื่น และพบเกิดได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง แต่พบเกิดในเพศชายได้สูงกว่าในเพศหญิง


โรคมะเร็งหลอดอาหารเกิดได้อย่างไร?

สาเหตุ ของการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารเชื่อว่า น่ามาจากหลายสาเหตุร่วมกัน โดยชั้นแรกเกิดจากความผิดปรกติของพันธุกรรมชนิดไม่ถ่ายทอดก่อน และอาจมีปัจจัยเสริมอื่นๆ  เช่น

 • การดื่มสุรา  และ/หรือ การสูบบุหรี่
 •  การขาดสารอาหารสำคัญ จากการบริโภคอาหารไม่ครบทุกหมู่ต่อเนื่อง
 • จากการเกิดภาวะกรดไหลย้อน หรือ ไหลกลับ
 • จากการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดของหลอดอาหาร
 • อาจจากเชื้อชาติ เพราะพบโรคนี้ได้สูงในคนจีน คนตุรกี แต่พบได้น้อยในสหรัฐอเมริกาเป็นต้น
 • จากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุภายในหลอดอาหารจากสาเหตุต่างๆ เช่น การกลืนน้ำกรด
 • จากความผิดปรกติ ทางพันธุกรรมบางอย่าง

โรคมะเร็งหลอดอาหารมีกี่ชนิด?

โรค มะเร็งหลอดอาหารมีหลายชนิด ที่พบบ่อยที่สุดมี ๒ ชนิด คือ ชนิด สแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา(squamous cell carcinoma) และชนิด อดีโนคาร์ซิโนมา (adenoarcinoma)  ซึ่งมะเร็งทั้งสองชนิดมีความรุนแรง และวิธีรักษาคล้ายคลึงกัน ต่างกันเพียงสาเหตุของการเกิดโรค  โดยชนิดอดีโนคาร์ซิโนมา อาจมีปัจจัยเสี่ยงจากโรคกรดไหลย้อน


โรคมะเร็งหลอดอาหารมีอาการอย่างไร

โรค มะเร็งหลอดอาหารเมื่อเริ่มเป็น มักไม่มีอาการ   แต่เมื่อเป็นมากขึ้น อาจมีอาการ เช่น  การกลืนอาหารผิดปรกติ ไม่คล่องเหมือนเดิม กลืนติด อาจมีสำลักเวลากลืน กลืนแล้วเจ็บ  และ/หรือ อาจมีอาเจียนเป็นเลือด หรือ มีน้ำลาย/เสมหะปนเลือด  และเมื่อโรคลุกลามมาก ผู้ป่วยจะผอมลงมากเพราะกลืน/บริโภคอาหารไม่ได้  อาจมีอาการทางกลืนอาหารมากจนถึงขั้นกลืนไม่ได้แม้กระทั่งน้ำลาย  และอาจพบมีต่อมน้ำเหลืองเหนือไหปลาร้าโตคลำได้


ทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหาร?

แพทย์ ให้การวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารโดยการสอบถามประวัติอาการ   การตรวจร่างกาย  การตรวจเอกซเรย์กลืนแป้ง  การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดอาหาร แต่ที่ให้ผลได้แน่นอน คือ การส่องกล้องตรวจหลอดอาหารและตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ทางพยาธิวิทยา แต่บางครั้งเมื่อมีต่อมน้ำเหลืองเหนือไหปลาร้า โต คลำได้  อาจตัดต่อมน้ำเหลืองนี้ตรวจทางพยาธิวิทยาแทน เพราะ ทำได้ง่ายกว่า


โรคมะเร็งหลอดอาหารมีกี่ระยะ?

โรคมะเร็งหลอดอาหารแบ่งเป็น ๔ ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งอื่นๆ ซึ่งได้แก่

ระยะที่๑  ก้อนเนื้อมะเร็งมีขนาดเล็ก ลุกลามอยู่เฉพาะในเยื่อบุภายในหลอดอาหาร

ระยะที่๒  ก้อนเนื้อมะเร็งลุกลามมากขึ้น อาจลุกลามถึงเนื้อเยื่อชั้นนอกของหลอดอาหาร และ/หรือลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองข้างเคียง

ระยะที่๓  ก้อนเนื้อมะเร็งลุกลามเข้าอวัยวะ/เนื้อเยื่อข้างเคียง

ระยะที่๔  โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง  ช่องอก หรือ เหนือกระดูกไหปลาร้า และ/หรือ เข้ากระแสเลือด/โลหิตไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด  กระดูก  และผิวหนัง


โรคมะเร็งหลอดอาหารรักษาอย่างไร?

วิธี การรักษาหลักในโรคมะเร็งหลอดอาหาร คือ การผ่าตัด  รังสีรักษา และยาเคมีบำบัด ซึ่งอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีการเดียว หรือ ใช้หลายวิธีการร่วมกัน  ทั้งนี้ขึ้นกับ   ระยะของโรค  สุขภาพร่างกาย  อายุของผู้ป่วย  และตำแหน่งของโรคมะเร็งที่เกิดในหลอดอาหารว่า เป็นหลอดอาหารในส่วนลำคอ  หลอดอาหารในส่วนช่องอก หรือ หลอดอาหารส่วนปลายที่อยู่ติดกับกระเพาะอาหาร  ส่วนการรักษาด้วยยารักษาตรงเป้า ยังอยู่ในการศึกษา นอกจากนั้นในผู้ป่วยบางราย อาจผ่าตัดใส่วัสดุเพื่อช่วยขยายหลอดอาหาร เพื่อประคับประคองให้ผู้ป่วยยังสามารถรับประทานทางปาก/กลืนอาหารได้  และการรักษาประคับประคองตามอาการผู้ป่วย  เช่น  เจาะท้องให้อาหารทางสายยางผ่านหน้าท้องเมื่อกลืนอาหารไม่ได้เลย


โรคมะเร็งหลอดอาหารรักษาหายไหม?

โรค มะเร็งหลอดอาหารจัดเป็นโรคมะเร็งมีความรุนแรงสูง อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นโรคในระยะแรก และผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง การรักษามีโอกาสหายขาดได้  โอกาสการรักษาให้หายขาดขึ้นกับระยะของโรคมะเร็ง  สุขภาพ อายุของผู้ป่วย  และตำแหน่งในหลอดอาหารที่เกิดโรคมะเร็ง


มีวิธีตรวจให้รู้ว่าเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารตั้งแต่เริ่มเป็นโรคไหม?

การ วินิจฉัยโรคมะเร็งหลอดอาหารเป็นเรื่องยากมาก เพราะเมื่อเริ่มเกิดโรค ผู้ป่วยมักไม่มีอาการชัดเจน และวิธีการตรวจ เป็นวิธีที่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูง และอาจเกิดผลข้างเคียงจากการตรวจได้

ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรอง(วิธีตรวจให้พบโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่ม เป็นโรค ยังไม่มีอาการ)โรคมะเร็งหลอดอาหารที่มีประสิทธิภาพ


มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งหลอดอาหารไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งหลอดอาหารได้เต็มร้อย แต่อาจลดโอกาสเสี่ยงลงได้ จากการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ที่สำคัญ คือ การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่

โรคมะเร็งหลอดอาหารเกิดในผู้หญิง หรือ ผู้ชาย?

โรค มะเร็งหลอดอาหาร เป็นโรคมะเร็งในผู้ใหญ่  พบเกิดในคนอายุประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไปสูงกว่าในอายุอื่น และพบเกิดได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง แต่พบเกิดในเพศชายได้สูงกว่าในเพศหญิง


โรคมะเร็งหลอดอาหารเกิดได้อย่างไร?

สาเหตุ ของการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารเชื่อว่า น่ามาจากหลายสาเหตุร่วมกัน โดยชั้นแรกเกิดจากความผิดปรกติของพันธุกรรมชนิดไม่ถ่ายทอดก่อน และอาจมีปัจจัยเสริมอื่นๆ  เช่น

 • การดื่มสุรา  และ/หรือ การสูบบุหรี่
 •  การขาดสารอาหารสำคัญ จากการบริโภคอาหารไม่ครบทุกหมู่ต่อเนื่อง  
 • จากการเกิดภาวะกรดไหลย้อน หรือ ไหลกลับ
 • จากการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดของหลอดอาหาร
 • อาจจากเชื้อชาติ เพราะพบโรคนี้ได้สูงในคนจีน คนตุรกี แต่พบได้น้อยในสหรัฐอเมริกาเป็นต้น
 • จากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุภายในหลอดอาหารจากสาเหตุต่างๆ เช่น การกลืนน้ำกรด
 • จากความผิดปรกติ ทางพันธุกรรมบางอย่าง

 โรคมะเร็งหลอดอาหารมีกี่ชนิด?

โรค มะเร็งหลอดอาหารมีหลายชนิด ที่พบบ่อยที่สุดมี ๒ ชนิด คือ ชนิด สแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา(squamous cell carcinoma) และชนิด อดีโนคาร์ซิโนมา (adenoarcinoma)  ซึ่งมะเร็งทั้งสองชนิดมีความรุนแรง และวิธีรักษาคล้ายคลึงกัน ต่างกันเพียงสาเหตุของการเกิดโรค  โดยชนิดอดีโนคาร์ซิโนมา อาจมีปัจจัยเสี่ยงจากโรคกรดไหลย้อน


โรคมะเร็งหลอดอาหารมีอาการอย่างไร

โรค มะเร็งหลอดอาหารเมื่อเริ่มเป็น มักไม่มีอาการ   แต่เมื่อเป็นมากขึ้น อาจมีอาการ เช่น  การกลืนอาหารผิดปรกติ ไม่คล่องเหมือนเดิม กลืนติด อาจมีสำลักเวลากลืน กลืนแล้วเจ็บ  และ/หรือ อาจมีอาเจียนเป็นเลือด หรือ มีน้ำลาย/เสมหะปนเลือด  และเมื่อโรคลุกลามมาก ผู้ป่วยจะผอมลงมากเพราะกลืน/บริโภคอาหารไม่ได้  อาจมีอาการทางกลืนอาหารมากจนถึงขั้นกลืนไม่ได้แม้กระทั่งน้ำลาย  และอาจพบมีต่อมน้ำเหลืองเหนือไหปลาร้าโตคลำได้


ทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหาร?

แพทย์ ให้การวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารโดยการสอบถามประวัติอาการ   การตรวจร่างกาย  การตรวจเอกซเรย์กลืนแป้ง  การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดอาหาร แต่ที่ให้ผลได้แน่นอน คือ การส่องกล้องตรวจหลอดอาหารและตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ทางพยาธิวิทยา แต่บางครั้งเมื่อมีต่อมน้ำเหลืองเหนือไหปลาร้า โต คลำได้  อาจตัดต่อมน้ำเหลืองนี้ตรวจทางพยาธิวิทยาแทน เพราะ ทำได้ง่ายกว่า


โรคมะเร็งหลอดอาหารมีกี่ระยะ?

โรคมะเร็งหลอดอาหารแบ่งเป็น ๔ ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งอื่นๆ ซึ่งได้แก่

ระยะที่๑  ก้อนเนื้อมะเร็งมีขนาดเล็ก ลุกลามอยู่เฉพาะในเยื่อบุภายในหลอดอาหาร

ระยะที่๒  ก้อนเนื้อมะเร็งลุกลามมากขึ้น อาจลุกลามถึงเนื้อเยื่อชั้นนอกของหลอดอาหาร และ/หรือลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองข้างเคียง

ระยะที่๓  ก้อนเนื้อมะเร็งลุกลามเข้าอวัยวะ/เนื้อเยื่อข้างเคียง

ระยะที่๔  โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง  ช่องอก หรือ เหนือกระดูกไหปลาร้า และ/หรือ เข้ากระแสเลือด/โลหิตไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด  กระดูก  และผิวหนัง


โรคมะเร็งหลอดอาหารรักษาอย่างไร?

วิธี การรักษาหลักในโรคมะเร็งหลอดอาหาร คือ การผ่าตัด  รังสีรักษา และยาเคมีบำบัด ซึ่งอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีการเดียว หรือ ใช้หลายวิธีการร่วมกัน  ทั้งนี้ขึ้นกับ   ระยะของโรค  สุขภาพร่างกาย  อายุของผู้ป่วย  และตำแหน่งของโรคมะเร็งที่เกิดในหลอดอาหารว่า เป็นหลอดอาหารในส่วนลำคอ  หลอดอาหารในส่วนช่องอก หรือ หลอดอาหารส่วนปลายที่อยู่ติดกับกระเพาะอาหาร  ส่วนการรักษาด้วยยารักษาตรงเป้า ยังอยู่ในการศึกษา นอกจากนั้นในผู้ป่วยบางราย อาจผ่าตัดใส่วัสดุเพื่อช่วยขยายหลอดอาหาร เพื่อประคับประคองให้ผู้ป่วยยังสามารถรับประทานทางปาก/กลืนอาหารได้  และการรักษาประคับประคองตามอาการผู้ป่วย  เช่น  เจาะท้องให้อาหารทางสายยางผ่านหน้าท้องเมื่อกลืนอาหารไม่ได้เลย


โรคมะเร็งหลอดอาหารรักษาหายไหม?

โรค มะเร็งหลอดอาหารจัดเป็นโรคมะเร็งมีความรุนแรงสูง อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นโรคในระยะแรก และผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง การรักษามีโอกาสหายขาดได้  โอกาสการรักษาให้หายขาดขึ้นกับระยะของโรคมะเร็ง  สุขภาพ อายุของผู้ป่วย  และตำแหน่งในหลอดอาหารที่เกิดโรคมะเร็ง


 มีวิธีตรวจให้รู้ว่าเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารตั้งแต่เริ่มเป็นโรคไหม?

การ วินิจฉัยโรคมะเร็งหลอดอาหารเป็นเรื่องยากมาก เพราะเมื่อเริ่มเกิดโรค ผู้ป่วยมักไม่มีอาการชัดเจน และวิธีการตรวจ เป็นวิธีที่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูง และอาจเกิดผลข้างเคียงจากการตรวจได้ 

  ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรอง(วิธีตรวจให้พบโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่ม เป็นโรค ยังไม่มีอาการ)โรคมะเร็งหลอดอาหารที่มีประสิทธิภาพ   


มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งหลอดอาหารไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งหลอดอาหารได้เต็มร้อย แต่อาจลดโอกาสเสี่ยงลงได้ จากการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ที่สำคัญ คือ การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่