เครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60 เครื่องแรกติดตั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นเครื่อง T-CO-400-1 ขนาดเล็ก 500 คูรี บริจาคโดยสมาคมจันทร์แดงแห่งสหภาพโซเวียต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 โดยเริ่มให้บริการในปี พ.ศ.​2502

“เครื่องโคบอลต์เครื่องแรก เราได้จากรัสเซีย จากสมาคมสหภาพโซเวียตและจันทร์แดง จันทร์แดง คือ red crescent เหมือนกับ red cross แต่ของรัสเซียเขาเรียกจันทร์แดง วันหนึ่งมีคนจากสถานทูตรัสเซียก็เดินถือแมกกาซีนมาที่สภากาชาดไทย มาถามเจ้าหน้าที่สภากาชาด ตอนนั้นคุณหญิงเชื้อชื่นเป็นเลขาฯของอุปนายก คุณหญิงเชื้อชื่นก็คุ้นเคยกับอาจารย์ ก็เอาหนังสืออันนั้นมาให้อาจารย์ดู และถามว่าใช้เป็นมั้ย รัสเซียเขาจะให้ เป็นเครื่องโคบอลต์ อาจารย์ก็บอก ใช้เป็นสิ ก็ตอนที่เรียนอยู่เราก็ใช้ แต่ที่อเมริกาเขาใช้โคบอลต์แบบอื่น ของรัสเซียเรายังไม่เคยใช้ ตกลงรัสเซียเขาก็เลยบริจาคให้เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย เขาบริจาคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 แต่พอเราจะสร้างตึกติดตั้งได้ ที่จริงเครื่องโคบอลต์รัสเซียนี้เรียกว่า GUT-400 พอเสร็จแล้ว กว่าจะติดตั้ง กว่าจะใช้ได้ก็ พ.ศ. 2502 เพราะเราต้องสร้างตึกใหม่ก่อน เป็นตึกเล็กชั้นเดียว ก่อนที่จะเพิ่มเติมขยายเป็นตึกอับดุลราฮิม”

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ พญ.พิศมัย อร่ามศรี 21 มกราคม  2552

ผู้ให้ข้อมูล : ศาสตราจารย์กิตติคุณ พญ.พิศมัย อร่ามศรี