การประชุมวิชาการประจำปี 2561

การประชุมวิชาการ The 13th refresher course for residents in radiation oncology วันที่ 20-21 มกราคม 2561

การประชุมกลางปี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561