บทความ JASTRO-gram ในหัวข้อ “Approaches to Select Advanced External Radiotherapy Technologies including Particle Beam Therapy” ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมร่วมระหว่าง Hokkaido University และ Standford University ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม และกรกฎาคม พ.ศ. 2560

 1. Preface
  Quynh-Thu Le; Hiroki Shirato
  https://doi.org/10.1093/jrr/rry015
 2. Selection of external beam radiotherapy approaches for precise and accurate cancer treatment
  Hiroki Shirato; Quynh-Thu Le; Keiji Kobashi; Anussara Prayongrat; Seishin Takao …
  https://doi.org/10.1093/jrr/rrx092
 3. Newly diagnosed glioblastoma: adverse socioeconomic factors correlate with delay in radiotherapy initiation and worse overall survival
  Erqi L Pollom; Dylann K Fujimoto; Summer S Han; Jeremy P Harris; Suzanne A Tharin ..
  https://doi.org/10.1093/jrr/rrx103
 4. Data collection of patient outcomes: one institution’s experience
  Thomas J Whitaker; Charles S Mayo; Daniel J Ma; Michael G Haddock; Robert C Miller …
  https://doi.org/10.1093/jrr/rry013
 5. Radiomics and radiogenomics for precision radiotherapy
  Jia Wu; Khin Khin Tha; Lei Xing; Ruijiang Li
  https://doi.org/10.1093/jrr/rrx102
 6. Comparison of the average surviving fraction model with the integral biologically effective dose model for an optimal irradiation scheme
  Ryo Takagi; Yuriko Komiya; Kenneth L Sutherland; Hiroki Shirato; Hiroyuki Date …
  https://doi.org/10.1093/jrr/rrx084
 7. Strategies for prediction and mitigation of radiation-induced liver toxicity
  Diego A S Toesca; Bulat Ibragimov; Amanda J Koong; Lei Xing; Albert C Koong …
  https://doi.org/10.1093/jrr/rrx104
 8. Assessing the uncertainty in a normal tissue complication probability difference (∆NTCP): radiation-induced liver disease (RILD) in liver tumour patients treated with proton vs X-ray therapy
  Keiji Kobashi; Anussara Prayongrat; Takuya Kimoto; Chie Toramatsu; Yasuhiro Dekura …
  https://doi.org/10.1093/jrr/rry018
 9. Selection of carbon beam therapy: biophysical models of carbon beam therapy
  Naruhiro Matsufuji
  https://doi.org/10.1093/jrr/rry014
 10. Prospective study to evaluate the safety of the world-first spot-scanning dedicated, small 360-degree gantry, synchrotron-based proton beam therapy system
  Kentaro Nishioka; Anussara Prayongrat; Kota Ono; Shunsuke Onodera; Takayuki Hashimoto …
  https://doi.org/10.1093/jrr/rrx083
 11. Present developments in reaching an international consensus for a model-based approach to particle beam therapy
  Anussara Prayongrat; Kikuo Umegaki; Arjen van der Schaaf; Albert C Koong; Steven H Lin …
  https://doi.org/10.1093/jrr/rry008