เนื่องด้วย งานรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Principles and practices of proton beam therapy ในวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ ห้อง Meeting Room 1
     จึงใคร่ขอเรียนเชิญ แพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและอาหาร กรุณาส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนกลับมายัง E-Mail: ccc.rou.b1@gmail.com ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังแนบ

{phocadownload view=file|id=200|target=s}

{phocadownload view=file|id=199|target=s}

{phocadownload view=file|id=198|target=s}