ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

฿0.00
 

Billing details

รายการลงทะเบียน

รายการ รวมทั้งหมด
ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561  × 1 ฿0.00
มูลค่าสินค้า ฿0.00
รวมทั้งหมด ฿0.00
รหัสลงทะเบียน: CER-01 หมวดหมู่:
 • รายละเอียด

  Product Description

  อาชีพ ก่อน 31 มค. 61 หลัง 31 มค. 61
  แพทย์ 4,000 5,000
  นักฟิสิกส์การแพทย์ 2,000 3,000
  พยาบาล์ 2,000 3,000
  นักรังสีการแพทย์ 2,000 3,000
  แพทย์ประจำบ้าน 1,500 2,500
  นักศึกษาปริญญาโท 1,500 2,500
  ผู้ติดตาม(ต่อคน) 2,000 2,000