ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “The Paediatric Radiation Oncology Society (PROS)”

ด้วยสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Paediatric Radiation Oncology Society (PROS) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The Paediatric Radiation Oncology Society Congress 2019 ณ ห้องประชุมอโนมา 1-3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562 การประชุม PROS จะจัดทุก 2 ปีโดยที่ผ่านมาจะจัดในอเมริกา และประเทศในยุโรปซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งแรกนอกอเมริกาและยุโรป ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ตืดตามข้อมูลความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในเด็กกับผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในยุโรป อเมริกา เอเชีย และมีการสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือในการทำวิจัย ต่อไป

สมาชิกสมาคมรังสีรักษาฯและสมาคมอื่นๆของประเทศไทย ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถสมัครลงทะเบียนได้ี่ที่ www.thastro.org (ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน PROS website) โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบราชการจากต้นสังกัดได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ทางสมาคมได้กำหนดค่าลงทะเบียนสำหรับคนไทยซึ่งจะราคาถูกกว่าที่ PROS กำหนดให้ประเทศกลุ่ม SEAROG & FARO ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้ และได้รวมค่างานเลี้ยง Gala Dinner ด้วยแล้ว ทางสมาคมได้เลื่อนกำหนดเวลา Early Bird Registration ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ขอเชิญชวนสมาชิก ส่งผลงานมานำเสนอในการประชุม สามารถดูรายละเอียด PROS Meeting ด้านล่าง และขอเชิญชวนสมาชิกมาร่วมการประชุมและร่วมกันเป็นเจ้าภาพด้วย

REGISTRATION FEES* Early Bird

April 30th 2019

May 1 st 2019

to

May 31st 2019

Onsite
Doctor THB 8,000 THB 10,000 THB 12,000
Resident/ Other THB 6,000 THB   8,000 THB 10,000

ค่าลงทะเบียน ได้รวมค่า Gala Dinner ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 แล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมงาน Gala Dinner ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thastro.org และสมาคมขอเชิญชวนท่านสมัครสมาชิก PROS Member ได้ที่ PROS website ซึ่งไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกสำหรับประเทศไทย (Free) เป็นเวลา 1 ปี (2019) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ (ค่าสมัครสมาชิกตามปกติ 150 Euro/yr)