• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
background

ANNUAL MEETING

Registration Fee

ค่าลงทะเบียน การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34/2567 สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
แพทย์ 4,000 บาท
นักฟิสิกส์ , พยาบาล , นักรังสีการแพทย์ 2,500 บาท
แพทย์ประจำบ้าน , นักศึกษาปริญญาโท 2,500 บาท

การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : “สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยเพื่อการประชุมใหญ่”
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่บัญชี : 051-2-45376-5
หลักจากชำระค่าบริการกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาสมาคมรังสีรักษาฯ
E-mail : thastro2010@gmail.com