• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย


แนบหลักฐานการชำระ

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยเพื่อการประชุมใหญ่" ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-2-45376-5