• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้ง 32 สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2565
ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
และทาง online virtual meeting ผ่าน webinar


แนบหลักฐานการชำระ

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยเพื่อการประชุมใหญ่" ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-2-45376-5