• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
PDPA มาแน่ 1 มิย. คุณหมอพร้อมไหม?

1 มิถุนายน เป็นวันกำหนดใช้กฎหมายใหม่ PDPA 

แพทยสภาได้เชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดอบรมไปแล้ว 4 ครั้ง มีข้อมูลให้ดูย้อนหลัง ในเว็บไซต์ รบกวน คุณหมอทุกท่านโปรดให้ความสำคัญย้อนกลับไปดูด้วยครับ เหตุเพราะกฎหมายนี้มีหลักเกณฑ์มากมาย  และหากพลาด!! มีโทษทั้งปรับและจำคุก


#แพทยสภา เตรียมให้แล้วครับ อย่าลืมเข้าไปศึกษานะครับ ตามลิงค์ ข้างล่างนี้ ซึ่งจะมีข้อมูลเพิ่มมาให้เรื่อยๆครับ

https://www.tmc.or.th/PDPA.php


1.การบรรยายครั้งที่ 1 (24 ธ.ค. 2563 )

ความสำคัญ data privacy และ PDPA

โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก

 https://fb.watch/3JJEIO2VQR/


2.การบรรยาย ครั้งที่ 2 (เช้า 21 ม.ค.2564)

จาก นักกฎหมายถึงแพทย์ ZX

โดย นางอรดี พันธุมโกมล ว่องสาโรจน์ Senior Associate, บริษัท ติลิกีแอนด์กิบบินส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 https://fb.watch/3JJQVBzkdF/


2. การบรรยาย PDPA ช่วงที่ 2 (บ่าย 21 ม.ค.2564)

คือ หมอ สู่ หมอ ครับ

โดย นายแพทย์นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และนายแพทย์ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

 https://fb.watch/3JJUP2PMKR/


3. การบรรยาย PDPA ครั้งที่ 3 25 ก.พ.64

ถ่ายทอดประสบการณ์การทำ PDPA จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราช โดย อจ.ณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล รอง ผอ.ศูนย์สารสนเทศ และนวตกรรมข้อมูล สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล

และ รพ.กรุงเทพโดย รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ ผอ.อาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ รพ.กรุงเทพ


4.. โปรดติดตามในเว็บไซต์  ตาม ลิงค์ #แพทยสภา ไปนะครับ


ด้วยความห่วงใยจากแพทยสภา