• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
The 18th Refresher Course For Residents In Radiation Oncology
วันที่ 28-29 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมจงจินต์ ภัทรมนตรี อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และ ทาง Online Virtual Meeting


ลงทะเบียน Refresher Course

Refresher Course ประจำปี 2566
- คุณสามารถทราบประวัติการลงทะเบียน หรือ ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้โดยต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการลงทะเบียนประชุม
- หากยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ สมัครสมาชิก จากหน้าเว็บไซต์

โปรดเลือกวิธีการเข้าประชุม