ส่งบทคัดย่อภายใน 29/2/20

JOIN US


For the 2nd The Federation of Asian Organizations for Radiation Oncology (FARO) WEBINAR SERIES:


Radiation Oncology Services in Asia


Sharing & Exchanging Experiences


During COVID-19 Pandemic Era


The 16th refresher course for residents in radiation oncology


การประชุมวิชาการ The 16th refresher course for residents in radiation oncology


ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2564


World Cancer Congress
Muscat, Oman
20-22 October 2020
previous arrow
next arrow
Slider

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงชมรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยใช้ชื่อว่า “ชมรมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย”

เกี่ยวกับเรา