รับชม VDO Rerun
31st THASTRO Annual Meeting 2021


19 - 20 มีนาคม 2564

The Australasian International Breast Congress

Brisbane, Australia
October 14-16, 2021

previous arrow
next arrow
Slider

There are no upcoming events at this time.

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงชมรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยใช้ชื่อว่า “ชมรมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย”

เกี่ยวกับเรา