ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

30th THASTRO Annual Meeting
March 15-17, 2019.
Diamond Plaza Hotel Suratthani, Thailand

previous arrow
next arrow
Slider
เสาร์ 26

Refresher course วันที่ 26-27 มกราคม 2562

มกราคม 26 - มกราคม 27

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจ ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสมาชิก

เกี่ยวกับเรา