การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
ประจำปีการฝึกอบรม 2562
งานประชุมวิชาการ
"National Training Course on Image-Guided Adaptive Brachytherapy (IGABT) in Cervical Cancer"
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562
ห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลงทะเบียน (observe) เฉพาะการบรรยาย และรับจำนวนจำกัดที่ 20 ท่าน
3rd TCC Meeting 2019
16-17 November 2019
The Heritage Pattaya Hotel, Chonburi
previous arrow
next arrow
Slider

There are no upcoming events at this time.

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงชมรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยใช้ชื่อว่า “ชมรมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย”

เกี่ยวกับเรา