บทความ JASTRO-gram ในหัวข้อ "Approaches to Select Advanced External Radiotherapy
Technologies including Particle Beam Therapy" ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมร่วมระหว่าง
Hokkaido University และ Standford University
ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม และกรกฎาคม พ.ศ. 2560
previous arrow
next arrow
Slider

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจ ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสมาชิก

เกี่ยวกับเรา