• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

ภาคใต้
โรงพยาบาลหาดใหญ่
Post : 22/05/2024

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
บรรจุในตำแหน่ง "พนักงานราชการ" รพ.หาดใหญ่
ปฏิบัติงาน ด้านรังสีรักษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร เป็นวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามเพิ่มเติม
062-3196125 นพ.พงศ์พันธุ์