• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลเมดพาร์ค
3333 ถนนพระราม4 คลองเตย กทม 10110
Tel : 020233333
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 2 เครื่อง
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel : 02-310-3000
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 3 เครื่อง
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Tel : 02-0668888
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 2 เครื่อง
โรงพยาบาลธนบุรี 1
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลธนบุรี 1 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Tel : 0-2487-2000
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก 44 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel : 0-2278-5716-21
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 2 เครื่อง
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Tel : 02-4197082
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 0-29269091
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel : 02-2012456-6
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 4 เครื่อง
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Tel : 02-4197078,0709
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 7 เครื่อง
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel : 0-2244-3000
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 2 เครื่อง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel : 02-2026800,02-2026888 ต่อ 2214,2103
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 4 เครื่อง
โรงพยาบาลราชวิถี
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02-3548108-37 ต่อ 3037
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 2 เครื่อง
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กองรังสีกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : 02-5347000
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กองรังสีกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ที่อยู่: 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-3547601
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 2 เครื่อง
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เลขที่ 906 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel : 02-5766019
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 2 เครื่อง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel : 02-2564100
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 7 เครื่อง
Proton : 1 เครื่อง