• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสมุทรสาคร
1500 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel : 034427099
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 43 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 6000
Tel : 056-219888 ต่อ 27600,27601
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลพุทธชินราช
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลพุทธชินราช 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Tel : 19000-5
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 0 เครื่อง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ เมืองพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก 65000
Tel : 055-965584,055-965089
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 0 เครื่อง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
Tel : 084-3882015
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 4 เครื่อง
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 139 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel : 02-5461960-6
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 4 เครื่อง