• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา
529 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
Tel : 033046333
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร
700/134 อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 033266150
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38 ถนนเลียบ เนิน ต.วัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี 22000
Tel : 039-319666 ต่อ 8131
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 2 เครื่อง
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี300 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 03-8455456,038455066
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 4 เครื่อง