• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์
หน่วยรังสีรักษา
ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Tel : 053-294-000 ต่อ 104, 105
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 1 เครื่อง
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel : 0-5540-9999
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 0 เครื่อง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 199 หมู่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอลำปาง จ.ลำปาง 52000
Tel : 054-335265
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 3 เครื่อง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel : 053-935450
จำนวนเครื่องฉายรังสี : 4 เครื่อง